SBC-R6: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R7: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R8: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R5: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R4: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R3: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R2: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

SBC-R1: 72x295mm

Liên hệ

 • Kích thước: 72mm x 295mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

Gạch trang trí SCV-R6

Liên hệ

 • Kích thước: 100mm x 300mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

Gạch trang trí SCV-R5

Liên hệ

 • Kích thước: 100mm x 300mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

Gạch trang trí SCV-R4

Liên hệ

 • Kích thước: 100mm x 300mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.

Gạch trang trí SCV-R3

Liên hệ

 • Kích thước: 100mm x 300mm
 • Quy chuẩn chất lượng QCVN 16:2014/BXD
 • Xương bán sứ cao cấp, siêu bền với thời gian.
 • Công nghệ chống thấm, chống hóa chất, chống bám bẩn rêu mốc.
 • Phù hợp nhiều không gian sang trọng, hiện đại.
Trang:
Hotline 1
Hotline 1
0989.756.243
Hotline 2
Hotline 2
0917.575.358
Hà Nội
Hà Nội
0946.786.566
Lên đầu trang
Hotline: 0989756243